07 noviembre 2009

Padrón: La explicación de Eloy Rodríguez

Creo en la necesidad de transparencia en la política, creo también que los nuevos medios de comunicación como este mismo nos dan la posibilidad de que la información llegue a los ciudadanos de una forma que hasta ahora no era posible, es por esto que procuro cada vez más volcar los documentos que me llegan puedan ser leídos de forma integra y quede, de esa forma, muy clara cual es mi opinión y cual la postura del emisor de información. Hace un par de días conocíamos la renuncia de Eloy Rodriguez Carbia, de su puesto de primer teniente de alcalde de Padrón, quien emite ahora un comunicado en los siguientes términos:

Cales foron os motivos da miña renuncia?
Os compañeiros de goberno e os cidadáns en xeral coñecen que en diversas ocasións manifestei publicamente a imperiosa necesidade de contar cunha Administración moderna, funcional, adaptada ós novos tempos, que dera pronta resposta ós problemas que xorden diariamente en contraposición a unha Administración obsoleta, presidencialista, descompensada en cadros e funcións que herdamos fai dous anos ó asumir responsabilidades de goberno. Neste tempo, déronse cambios pero o meu modo de ver, aínda son insuficientes, é preciso adquirir unha maior dilixencia e rapidez nos trámites técnicos- administrativos, unha maior coordinación técnica-funcional que redunde nunha mellor prestación de servizos e busca rápida de solucións ós problemas diarios e diso somos responsables todos.
Aprobouse un primeiro convenio laboral para rematar con numerosas situacións de precariedade laboral, modernizáronse equipos de traballo, está en tramites unha nova RPT para clasificar e definir funcións no emprego público, pero sigue habendo unha disfunción entre necesidades e respostas, estas son lentas, pérdense en trámites burocráticos, os veciños séntense descontentos e molestos polas tardanzas. Queres resolver pero case sempre xorde un impedimento alleo a túa vontade, que retrasa a resolución.
Considero que a Administración Local debe e pode funcionar mellor, non debemos, nin temos que buscar desculpas, non é un problema de disputa política nin de parcelas de poder, é un problema de concienciación dos sectores afectados, de que cada un asuma a súa función, e dáme a sensación de que sempre hai alguén, que non está pola labor.
Asumo que puiden equivocarme nas formas da renuncia, pero nunca no fondo. Estes son os únicos motivos da mesma.
Tras unhas xornadas lendo todo tipo de improperios nos que se empregaron peregrinas argumentacións de descrédito persoal, froito do máis choqueiro resentimento político, porque crían atopalo momento propicio esgrimindo espurios argumentos. ¿Con que obxecto actúan desa maneira?. Non fan falla respostas. Todos/as as coñecemos
Un político debe ser consecuente cas súas ideas e principios, non ten porque cambialo o poder, ten que ser crítico consigo mesmo para intentar desempeñala súa tarefa o mellor posible.
A renuncia presentouse por canle regulamentario e por escrito, aproximadamente as 14:00 h a esa hora deixa de atenderse ó público, péchanse rexistro e portas do Concello.
¿ Como é posible que un par de horas despois sexa de dominio público?. Si ningún grupo político, nin cidadán entre as 14:00 h e as 15:00 pode solicitar copia ou acceder ó seu contido.
Faise necesaria unha explicación, aínda que son consciente de que será moi difícil, pescudala filtración.
Eloy Rodríguez Carbia
Concelleiro de Padrón
Novembro 2009


Tras leer el escrito creo entender el por que de una renuncia y no una dimisión, creo entender que es una forma de protesta sin “abandonar el barco”; como dije en su momento no he sido capaz de saber a ciencia cierta a quien corresponde sancionar a un funcionario y todos sabemos además que hay ciertas actitudes que, sin ser un motivo de sanción, pueden entorpecer mucho el trabajo hasta llegar a convertir la administración pública en una máquina de finales del siglo diecinueve... grande, pesada, anticuada y anacrónica. Lo más fácil en este caso es decir que siempre llevan las culpas los trabajadores pero en este caso, lo se por propia experiencia, en muchos momentos esas culpas están más que justificadas; los trabajadores del ayuntamiento de Padrón deben de comenzar a pensar que la administración tiene que ser ágil y que cuando ponen trabas a lo que les mandan hacer y lo retrasan no están perjudicando al político de turno si no que están perjudicando al ciudadano; si los que les mandan está mal y no sirve para solucionar los problemas es algo contra lo que ellos, como los vecinos, solo pueden oponerse cada cuatro años. A estas alturas lo de menos es quien filtro la información, lo demás es que sirva para impulsar un cambio que ya es hora de que llegue.